Gutta Percha Bar adalah Gutta percha pengisian saluran akar dengan menggunakan alat obturation freefill.